Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Tarnowie

 

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu"

List św. Pawła do Rzymian 10, 9-10

         

   "Wszelkie błogosławieństwa, jakimi Bóg obdarzył człowieka, pochodzą jedynie z Jego łaski, obfitości i upodobania. Pochodzą one z Jego darmo danej, zupełnie niezasłużonej przez człowieka przychylności. 

Czym grzeszny człowiek zadośćuczyni za choćby najmniejszy ze swych grzechów? Swymi własnymi uczynkami? Nie. Gdyby one były nawet święte i niezliczone, to przecież i tak nie są jego własnością, a Boga. 

Łaską więc zbawieni jesteście przez wiarę. Łaska jest źródłem, a wiara warunkiem zbawienia. 

Wiara chrześcijańska jest niezachwiana ufnością, którą człowiek ma w Bogu. Jest to przekonanie, że przez zasługi Chrystusa twoje grzechy są przebaczone, a ty na nowo pojednany tak, ze Bóg ma w tobie swoje upodobanie. 

Jeden jest Pan wszystkich, bogaty w miłosierdzie dla wszystkich, którzy Go wzywają. Co? - Miłosierdzie dla wszystkich? Dla Zacheusza, jawnego grabieżcy? Dla Marii Magdaleny, pospolitej nierządnicy? Zdaje mi się, że słyszę jak ktoś mówi: Więc ja, nawet ja mogę mieć nadzieję na miłosierdzie! I ty również, nieszczęsny, któremu nic nie daje pociechy! Bóg nie odrzuci twojej modlitwy. Nie, być może powie On już następnej godziny: Ufaj, synu,odpuszczone są grzechy twoje"

- John Wesley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl